home      PGL PGL Lasy
Państwowe
  blog edukatora          blog leśniczego          skrzydlate myśli     

autor Edukator   data 2017-05-07

Woda w lesie

Temat sam się nasuwa; trwające opady deszczu niepokoją. A jaki to ma związek z lasem? WIELKI! Lasy chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Jak to jest ważne rozumieją szczególnie ludzie, których domy są podtapiane z powodu wyciętych lasów. Wiedzą o tym także leśnicy; rozumiejąc wagę problemu starają się zwiększać retencję wodną lasów. Dlatego zachowują ich trwałość, utrzymują różnorodność gatunkową roślin i dostosowują skład gatunkowy drzewostanów do warunków siedliskowych. Ale to nie wszystko – na powierzchniach monokultur przeprowadzają zabiegi fitomelioracyjne (np. poprzez dosadzanie odpowiednio dobranych gatunków roślin; poprawiają się cechy gleby, mające wpływ na ruch wody).

Nasze lasy zatrzymują, magazynują, oczyszczają i wprowadzają do obiegu przyrodniczego znacznie więcej wody niż wszystkie śródlądowe zbiorniki retencyjne.

Ø   Las gromadzi wodę w okresach jej nadmiaru i oddaje terenom położonym w niższych częściach zlewni w okresach niedoboru wody.

Ø   Las ogranicza spływ wód opadowych i przekształca go w spowolniony, podziemny obieg biologiczny.

Ø   Las oczyszcza wodę; proces zachodzi w szczególnie aktywnym środowisku gleb leśnych, pełniących rolę filtru biologicznego.

 

Zadania wodochronne najlepiej spełniają drzewostany wielopiętrowe, mieszane, starszych klas wieku. Optymalna jest sytuacja, gdy las rośnie na glebach o dobrze rozwiniętym profilu glebowym, z bogatą warstwą próchnicy. Nie bez znaczenia jest pozostawianie w lesie martwego drewna, które magazynuje wodę, a rozkładając się wzbogaca glebę poprawiając jej zdolności retencyjne.

Duże znaczenie ma także zwiększanie lesistości (szczególnie na terenach zagrożonych erozją) oraz wprowadzanie drzewostanów w górnej granicy ich występowania, na zdegradowanych glebach grożących skażeniem wód podziemnych, a także w pasach zadrzewieniowych w celu ochrony przed erozją wodną i spływem skażonych wód powierzchniowych.

Na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe dużo jest przykładów małej retencji wodnej; budowane są zastawki, progi, przelewy umożliwiające regulowanie stanu wilgotności siedlisk.

Leśnicy wyróżniają dwa rodzaje lasów: ochronne i gospodarcze. Do lasów ochronnych zaliczane są m.in. lasy wodochronne. Natomiast lasy gospodarcze to te, które nie zostały uznane za ochronne. W lasach ochronnych pozyskanie drewna ma znaczenie drugorzędne; znajdują tu zastosowanie szczególne zasady gospodarki leśnej. Między innymi ograniczane są tu rębnie zupełne lub w ogóle nie są stosowane, podwyższony jest wiek rębności, dostosowuje się skład gatunkowy do pełnionych funkcji, dopuszczane są określone formy zagospodarowania rekreacyjnego.

Hanka

edukator@erys.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię
Twój komentarz
Wpisz kod z obrazka   
Zdjęcie CAPTCHA Odśwież obrazek

LOGIN

 

Archiwum

2008 (2)
2009 (20)
2010 (56)
2011 (64)
2012 (62)
2013 (61)
2014 (60)
2015 (57)
2016 (59)
2017 (60)
styczeń (5)
luty (5)
marzec (5)
kwiecień (5)
maj (5)
czerwiec (5)
lipiec (5)
sierpień (5)
wrzesień (5)
październik (5)
listopad (5)
grudzień (5)
2018 (23)
Kanał RSS - nowy

 
 
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij