home      PGL PGL Lasy
Państwowe
  blog edukatora          blog leśniczego          skrzydlate myśli     

autor Edukator   data 2013-12-02

Zaczyna się czas podsumowań

Grudzień jest czasem podsumowań; dotyczy to także Lasów Państwowych. Wszystkie nadleśnictwa wypełniają „Kronikę” – część „Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie”. W „Kronice” gromadzone są roczne sprawozdania z działalności edukacyjnej. Mają formę zestawień tabelarycznych – wzory są załączone do Zarządzenia Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/zarzadzenia-decyzje/zarzadzenia-i-decyzje-do-19-stycznia-2010-r/1981_2004/z57-2003

Roczne sprawozdania datowane są na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Z inicjatywy nadleśniczego sprawozdanie to może być poszerzone o komentarz zawierający dodatkowe informacje.

Roczne sprawozdanie z działalności edukacyjnej składa nadleśnictwo w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych do 30 stycznia każdego roku. Tutaj wyznaczony pracownik koordynuje zadania z zakresu edukacji leśnej w nadzorowanych nadleśnictwach. Następnie zebrane tutaj sprawozdania przekazywane są do dyrekcji generalnej Lasów Państwowych; są podstawą do przygotowania corocznego „Raportu z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych”.

Roczne sprawozdanie z działalności edukacyjnej obejmuje:

1. Formy edukacji i frekwencję osób korzystających

Do form edukacji należą między innymi: lekcje terenowe, spotkania z leśnikiem, prelekcje, pogadanki, wykłady, konkursy, akcje, imprezy okolicznościowe, wystawy. Dla przykładu, jedno nadleśnictwo przeprowadziło w 2011 r. średnio 34 zajęcia terenowe. Więcej informacji znajduje się w „Raporcie z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2011 roku”. Nie ukazał się jeszcze raport za rok 2012.

http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/edukacja/raporty/raport-2011/view

2. Podmioty współpracujące w zakresie edukacji

Do podmiotów współpracujących w zakresie edukacji należą między innymi: szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, parki krajobrazowe, parki narodowe, domy kultury, muzea, organizacje pozarządowe, media, kościoły, podmioty zagraniczne. Naturalnym partnerem w działalności edukacyjnej Lasów Państwowych są szkoły i środowisko nauczycielskie. Statystyczne nadleśnictwo współpracowało w 2011 roku z 20 szkołami. Więcej informacji na ten temat znajduje się we wspomnianym wyżej Raporcie.

3. Pracownicy nadleśnictwa prowadzący edukację

Z „Raportu z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2011 roku” wynika, że najliczniejszą grupą leśnych edukatorów są leśniczowie i podleśniczowie, a następnie specjaliści, referenci i pracownicy techniczni nadleśnictw. Sytuacja ta wynika ze struktury zatrudnienia w Lasach Państwowych i przyjętej zasady – leśniczowie współpracują ze szkołami przynależnymi terytorialnie do danego leśnictwa.

4. Podsumowanie – komentarz do działalności edukacyjnej nadleśnictwa w danym roku.

Hanka
edukator@erys.pl

Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Wpisz swoje imię
Twój komentarz
Wpisz kod z obrazka   
Zdjęcie CAPTCHA Odśwież obrazek

LOGIN

 

Archiwum

2008 (2)
2009 (20)
2010 (56)
2011 (64)
2012 (62)
2013 (61)
styczeń (5)
luty (5)
marzec (5)
kwiecień (5)
maj (6)
czerwiec (5)
lipiec (4)
sierpień (5)
wrzesień (5)
październik (5)
listopad (5)
grudzień (6)
2014 (60)
2015 (57)
2016 (59)
2017 (60)
2018 (59)
2019 (3)
Kanał RSS - nowy

 
 
Serwisy internetowe Lasów Państwowych wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności
zamknij